Ama-Love Potions (i- Korobela ) Neziphonso Zothando Zisetshenziselwe Izizukulwane Ezivela Kubazali Bethu Abakhulu Abakhulu Noma-ke Lapho Bese Ziphambuke Kakhulu Futhi Kungabanzima Kakhulu Ukuthola Eyodwa Ukukunikeza I-Potion. Izindondo Zothando Kuze Kube Manje Zisasetshenziswa Ngenhloso Eyedwa Yokuletha Uthando Olumsulwa Phakathi Kwabantu Ababili Noma Abangaphezulu. Izithako Zothando Zisetshenziswe Ngezindlela Eziningi Kakhulu Ngoba Kunezinhlobo Ezihlukahlukene Zezithako Zothando Okubandakanya Izithako Zothando Ezingumgubo Nezingxenye Zothando Lwe-Liquid Phakathi Kwabanye Futhi Zonke Lezi Zithako Zingalawulwa Noma Zinikezwe Ekudleni, Iziphuzo Ezibandayo Noma Utshwala, Kodwa Kuwukuhlakanipha Ukubuza Isazi Sakho Sekhambi Mayelana Naso Kuqala. Ama-Love Potions Asetshenziselwa Ukuqinisa Imishado, Ukuqinisa Ubudlelwano, Yenza Umndeni Wakho Nezihlobo Zikuthande Futhi Zikuthande, Ungasebenzisa I- Potion Yothando Ukwenza Othile Ongabangani Bakho Ukuba Bathandane Nawe Noma Ukushada Nawe Futhi Ngokunjalo Yenza Abaphathi Bakho Endaweni Yakho Yomsebenzi Bathandane Futhi Bakuthande Njengesisebenzi Esihle Esingahle Size Namabhonasi Akheshi Owaziyo. Konke Odinga Ukukwazi Ngama-Potions Wothando

Ama-Love Potions (i- Korobela) Awaziwa Ukuba Nama-Side Effects Ongase Uwacele Kumuntu Owathola Kuwo Ngaphambi Kokunquma Ukusebenzisa I-Potion, Uma Kukufanele. Ngakho-ke Ngaphambi Kokusebenzisa Izithako Zothando Kumele Uqiniseke Ukuthi Awusebenzisi Okukhulu Noma Okuncane Kakhulu Kwayo Ngokuya Ngendlela Ofundiswe Ngayo. Qiniseka ukuthi Ulandela Imiyalo Oyinikezwe Wena Ngendlela Efanele Yakho Ukuze Ukwazi Ukuthola Imiphumela Engcono Kakhulu. Eminye yemiphumela emibi ongadinga ukuyazi yilena:

 • Umuntu Oyisebenzisayo Kungenzeka Anamathele Kakhulu Iphuzu Lokungakwazi Ukuphila Ngaphandle Kwakho.

 • Uma Ekugcineni Udumaza Umuntu Osebenzise I-Potion On, Lowo Muntu Angamlimaza Yena.

 • I- Potion Yothando Ingadala Ukungezwani Emndenini Ikakhulu Ngemithetho Yakho Uma Ingane Yabo Ilalela Wena Kuphela.

 • Uma Kusetshenziswa Iphoyinti Eliningi Lothando Lokho Umuntu Angalahlwa (An Idiot) Ocabanga Ngawe Kuphela Futhi Akukho Okungaphezulu.

 • Kuneminye Imiphumela Eminingi Emibi Yezithako Zothando , Ngakho-ke Buza Ngaphambi Kokuyisebenzisa Ukugwema Imiphumela Engasetshenziswanga.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Blogger Social Icon
 • Vkontakte Social Icon
 • Tumblr Social Icon
 • Pinterest