Ngabe Ubudlelwano Bakho Noma Umshado Uyabhidlika? Ngibuze Ngalezi Ziphimbo Zothando Nezinye Eziningi Ezizokusiza Ukuphulukisa, Ukuvuselela, Ukuguqula Nokuqinisa Ubudlelwano Bakho Noma Umshado Futhi Uthande Impilo Ngokujwayelekile. Iziphonso Zothando Olulahlekile, Iziphonso Zomshado, Iziphonso Zokumisa Isehlukaniso, Iziphonso Zokuheha, Ukubuyisa Iziphonso Zomthandi Wangaphandle, Ukulawula Iziphonso Zothando Lomlingani, Ukulawula Iziphonso Zasebukhweni Phakathi Kwabanye.

Ngabe Uzakwenu Ulahlekisa Intshisekelo Kuwe? Ngabe Uzizwa Unjengozakwenu  Ukukopela Futhi Awusenantshisekelo Yokwakha Nawe, Noma Akasakuthinti Nhlobo? Ngabe Uzizwa Uvuthwe Ngokwanele Futhi Ukulungele Ukuhlala Phansi Kepha Awubonakali Ukuthola Uzakwethu Ofanelekayo Noma Isithandwa Sakho, Ngoba Uzizwa Ungathandeki, Ungakufanelekeli Noma Ukuthi Uthando Lwalungakaze Lukhulume Kuwe? Uzizwa Uphansi Ekuzethembeni Futhi Awusazethembi Ukuthi Uyoke Uthole Uthando Lweqiniso Noma Uhehe Oyedwa Kuwe? Lapho-ke Lokhu Ukuheha Kuthando Ngokuqinisekile Kuzosiza Ukwenza Izinto Kukulungele Futhi Kukhulise Ukuzethemba Kwakho Nokuzethemba, Kanye Nokwenza Uthando Lwakho Lube Impumelelo Ngokuvamile.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • Vkontakte Social Icon
  • Tumblr Social Icon
  • Pinterest