Search
  • MAMA VERONICA SANGOMA

Ungalokothi Wenze Lokhu Ngesikhathi Izitha Zakho Zisabuka

Updated: Jul 22, 2021


Izinto Eziyingozi Ongafanele Ucabange Ukuzenza Ngenkathi Izitha Zakho (Abantu Abangakuthandi) Bebukele. Lezi zinto zibucayi kakhulu futhi uma zinganakile ungathunjwa, ube ngumsangano / uhlanye, udedele impilo yakho, ukhulule yonke inhlanhla nempumelelo yakho, noma uthole izifo ezingadalulwa ngudokotela abangochwepheshe ezibhedlela. 1- Ukusika Izipikili Zeminwe Yakho, Futhi Uzishiye Zivezwe Noma ngubani Ukuze Akhethe Futhi Asebenzise Njengoba Bethanda. 2- Ukusika Izinwele Zakho Noma Kuphi Lapho Uthanda Futhi Ushiye Ukuze Kuphele ezandleni Ezingalungile. (Isizathu Sokuthi Kuphephile E-Saloon Kungenxa Yokuthi Ingahlanganiswa Kalula Nezinwele Zabanye Abantu). 3- Musa Ukulahla Nje, Noma Nika Izingubo Zakho Zakudala Kubangani Noma Kumalungu Omndeni Angasondele Kakhulu Kuwe. Uyazi Ngisho Amalungu Omndeni Ngezinye izikhathi Angaphenduka Izitha, Futhi Ngeke wazi ukuthi Bangazisebenziselani Izingubo Zakho. Awuphephile Noma Umuntu Esika Ucezu Oluncane Kwingubo Yakho Endala. 4- Ungabelani, noma ngokungakhathali ulahle izingubo zakho zangaphansi ezindala, ama-Panties, uBra, ama-Pajamas, ama-Boxers nabanye. Ngoba Uma Lezi Zigcina Sezandleni Ezingalungile Zesitha Sakho, Izinto Zingakuthola Zimbi Kuwe. 5- Musa, Futhi Ungalokothi Uhambe Ungagqokile Izinyawo Emhlabathini Lapho Isitha Esikwazi Ukubona Futhi Sisebenzise Izinyathelo Zakho. Uyazi ukuthi kungani kwesinye isikhathi usebenzisa izithombe zezintende zezandla noma izinyawo ezenzweni zenhlanhla? Ngakho-ke Qaphela Futhi Uqaphele Ngempilo Yakho. Ngemininingwane Ngalokhu Noma Ukubonisana Ngempilo Yakho Sicela Uzizwe Ukhululekile Ukubhalela, Shayela Noma Usithinte ku-+27639471873

To Whatsapp Me Easily Click Here ==> https://wa.me/27639471873


Or Visit My Website Here ==> https://www.korobelalovespells.com


Or Here ==> https://sangoma-traditional-healer-inyanga-herbalist.business.site


38 views0 comments